Search for:
  • Home/
  • Tag: superslot345 -job3.ocsc

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้! พบ 19 จังหวัดฝุ่นเกินเกณฑ์ กทม.มี 8 เขตเป็นสีส้ม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค… [...]